ثبت نام در رویداد شهر بدون چالش

استفاده روز افزون از محصولات پلاستیکی یکی از معضلات اصلی در زمینه مدیریت پسماند در جوامع بشری است. کاهش مصرف پلاستیک در هر یک از مراحل سلسله مراتب مدیریت پسماند اعم از تولید، جمع آوری، حمل، پردازش و دفع نهایی قابل اعمال است. استفاده از فرآیندها، خدمات و فناوری های نوین همراه با ایجاد ساختارهای قانونی مورد نیاز، می تواند گامی موثر در کاهش دفن پسماندهای پلاستیکی باشد.  روزانه بیش از ۳۰۰ تن پسماند شهری به عنوان ریجکت در شهر اصفهان دفن می شود که عمده این پسماندها، پسماندهای پلاستیکی هستند که بدلیل عدم مدیریت مناسب به مرحله دفن رسیده اند. با استفاده از فرآیندها و فناوری های نوین در مراحل مختلف هرم مدیریت پسماند می توان میزان پسماند پلاستیکی هدایت شده به محل های دفن را بصورت چشمگیری کاهش داد. فراخوان مرحله اول سلسله رویدادهای شهر بدون چالش با هدف کاهش پلاستیک در چرخه مدیریت پسماند شهری اصفهان  از نقطه تولید تا محل دفع نهایی می باشد.  شرکت های فناور، دانش بنیان، استارت آپ ها و مجموعه های تحقیقاتی با ارائه طرح های اجرایی و کاربردی، خدمات، محصولات و فناوری های قابل استفاده و قابل اجرا در شهر اصفهان می توانند در حل این چالش ها اقدام نمایند.

محور های رویداد:

  1. کاهش مصرف پلاستیک در بسته بندی محصولات

اولین راهکار جهت کاهش دفن پسماند، کاهش آن در محل تولید است. امروزه بسته بندی های پلاستیکی بخش عمده بسته بندی ها را در صنایع به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که با ارائه روش های نوین بسته بندی و یا با استفاده از بسته بندی های جایگزین و حداقلی، می توان حجم پسماندهای پلاستیکی تولیدی را به شدت کاهش داد. در همین راستا استفاده از الزامات قانونی می تواند بسیار موثر و راهگشا باشد.

  1. ارائه محصولات جایگزین برای کالاهای پلاستیکی پر مصرف

در حال حاضر با توجه به قابلیت های پلاستیک از جمله شکل پذیری آسان، مقاومت در برابر نفود سیالات، هزینه تولید نسبتا آسان و غیره، محصولات پلاستیکی در کاربردهای بسیار متنوعی تولید می شوند. با جایگزینی محصولات پلاستیکی پر مصرف با محصولات جایگزین می توان تولید پسماندهای پلاستیکی را تا حد زیادی کاهش داد. بدیهی است در بکارگیری محصولات جایگزین، ارزیابی چرخه حیات محصول جایگزین پیشنهادی از ضروریات است.

  1. ارائه خدمات و فناوری های نوین جمع آوری و پردازش پسماندهای پلاستیکی با هدف تفکیک حداکثری

یکی از مشکلات اساسی در عدم بازیافت پسماندهای پلاستیکی، عدم تفکیک آنها از جریان پسماند شهری است. استفاده از خدمات و فناوری های نوین می تواند به جداسازی پسماندهای پلاستیکی از سایر پسماندهای شهری در محل جمع آوری، در هنگام حمل و نهایتا در محل خطوط پردازش کمک شایانی کرده و کسیر را برای حرکت به سمت بازیافت هموار نماید.

  1. ارائه فناوری های مرتبط با بازیافت (ماده/ انرژی) از پسماندهای پلاستیکی

یکی از راهکارهای اساسی جهت جلوگیری از جریان پسماندهای پلاستیکی به سمت محل دفن، بازیافت آنها در قالب محصولات جدید و یا بازیافت انرژی آنها با استفاده از انواع روش های موجود می باشد. این کار علاوه بر جلوگیری از مصرف منابع طبیعی اولیه، کاهش دفن را به همراه دارد.

ثبت نام حقوقی