دیدار از پالایشگاه نفت اصفهان

دیدار از پالایشگاه نفت اصفهان

به گزارش روابط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، نشست هم اندیشی برخی از مدیران پالایشگاه نفت اصفهان با شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دیروز یک شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

پالایشگاه نفت اصفهان

ایران ایدکس

نویسنده از: 2020-08-21

دیدگاه خود را بنویسید