کارگاه و وبینار آموزشی جشنواره حل مسائل فولاد

کارگاه و وبینار آموزشی

ارتباط بین صنعت و دانشگاه در سطوح موردبحث قرار می‌گیرد . حتی برای آن نشست‌هایی نیز برگزار و اتاق فکر و اتاق مسئله‌هایی نیز با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها ایجادشده است.  اما هنوز آن‌طور که باید نتوانسته‌ایم شاهد کارهای بزرگ در این حوزه باشیم. در این زمینه موفقیت‌هایی حاصل نمی‌آید مگر اینکه به این دو رکن اصلی یعنی صنعت و دانشگاه، بتوانیم فناوری و جامعه اقتصادی را نیز بیفزاییم در این راستا کارگاه تخصصی با حضور مدیران صنایع ، استاتید و مدیران دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان در جهت آشنایی و هم افزایی در این زمینه برگزار خواهد شد.

ثبت نام در کارگاه و وبینار آموزشی

شرح برنامه

عنوان وبینار آموزشی: آشنایی مدیران واحد های فناور و اساتید دانشگاه با ادبیات پروپوزال نویسی صنعتی

تاریخ برگزاری : ۱۰ آذر ۱۴۰۰

ایران ایدکس

ایران ایدکس

نویسنده از: 2020-08-21

دیدگاه خود را بنویسید