لیست مقاله

  1. Home
  2. Blog
اخبار جشنواره صنعت فولاد

افتتاحیه جشنواره حل مسائل فناورانه فولاد به گزارش روابط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان امروز ۸ مهرماه ۱۴۰۰ در حاشیه نمایشگاه بین المللی م...

تور بازدید ما برای از بین بردن شکاف بین صنعت ، مجموعه های فناور و شرکت های دانش بنیان و  دانشگاه دست به کار شده ایم تا از طرفی از پتانسیل های موجود در واحد های فناور برای بهبود فرایندها و حل...

نشست ها و جلسات تخصصی نشست ها تخصصی رفع نیاز فناورانه فرصتی است تا واحدهای فناور و دانشگاهیان بتوانند نیازهای حوزه صنعت را پاسخ دهند منابع مالی  طرح هایی که براساس نیاز صنایع توسط واحدهای...

برگزاری دومین رویداد ایران ایدکس

دومین رویداد ایران ایدکس روز دوشنبه 18 اسفند 1399 در سال سروش واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری مرکز شهید فهمیده منطقه مرکزی کشور و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به صورت حضوری و آنلا...

دیدار از پالایشگاه نفت اصفهان

به گزارش روابط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، نشست هم اندیشی برخی از مدیران پالایشگاه نفت اصفهان با شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دیروز یک شنبه 14 دی ماه 1399 برگزار شد....