گالری تصاویر

دیدار از پالایشگاه نفت اصفهان

به گزارش روابط عمومی شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، نشست هم اندیشی برخی از مدیران پالایشگاه نفت اصفهان با شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، دیروز یک شنبه 14 دی ماه 1399 برگزار شد....