اعضا هیئت علمی

تشخیص هویت بیومتریک image processing

قابلیت Billing ماشین مجازی در بستر openstack افزوده می شود.

قابلیت DRS ماشین مجازی در بستر openstack افزوده خواهد شد.

هدف از اجرای این پروژه تعیین الزامات حفاظتی نیروگاه‌های خورشیدی مطابق آنچه در منابع معتبر توصیه شده بوده و ارائه روش‌ها و دستورالعمل‌ها جهت طراحی سیستم حفاظتی مناسب در جهت…

هوشمند سازی شبکه توزیع برق، کاهش خاموشی‌ها و جلوگیری از سرقت برق از اهداف اصلی این پروژه می‌باشد.

ساخت فیبر نوری با مشخصات فنی زیر، چالش یکی از صنایع می باشد.در نظر است این چالش در سه فاز انجام گیرد: فاز اول: انتخاب بهینه ترین فیبر از نظر…

با توجه به هزینه های بالای روشهای پوشش دهی و آبکاری بر روی کابلها، سیم ها و کنسول ها و هم چنین کم بودن خواص مکانیکی و مقاومت در برابر…

علت اصلی بوجود آمدن عیب در کابل های زمینی عوامل خارجی است که به دلیل صدمه ای که در موقع کابل کشی از سوی کارگران بی احتیاط و یا ابزار…