جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم ۱۱۰۰- آلیاژ کارشده آلومنیوم، مبدل ها ، اتصالات، برج ها

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم 1100- آلیاژ کارشده آلومنیوم، مبدل ها ، اتصالات، برج ها
آلیاژ آلومنیوم ۱۱۰۰- آلیاژ کارشده آلومنیوم، مبدل ها ، اتصالات، برج ها

گروه چالش