جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم۶۰۶۳- تولید لوله و تجهیزات

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم6063- تولید لوله و تجهیزات
آلیاژ آلومنیوم۶۰۶۳- تولید لوله و تجهیزات

گروه چالش