جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم۷۰۷۵- قطعات بدنه و تجهیزات

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

آلیاژ آلومنیوم7075- قطعات بدنه و تجهیزات
آلیاژ آلومنیوم۷۰۷۵- قطعات بدنه و تجهیزات

گروه چالش