جزئیات پروژه

آلیاژ آلومینیوم ۳۱۹- آلیاژ ریختگی آلومینیوم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

 

آلیاژ آلومینیوم 319- آلیاژ ریختگی آلومینیوم دارای قابلیت ماشین کاری و جوشکاری عالی، مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی خوب قطعات ریختگی موتور، مخازن و پمپ های روغنی

آلیاژ آلومینیوم ۳۱۹- آلیاژ ریختگی آلومینیوم دارای قابلیت ماشین کاری و جوشکاری عالی، مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی خوب قطعات ریختگی موتور، مخازن و پمپ های روغنی

گروه چالش