جزئیات پروژه

آلیاژ برنز آلومینیوم – UNSC63600 کابل ها و اتصالات

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

آلیاژ برنز آلومینیوم - UNSC63600 کابل ها و اتصالات
آلیاژ برنز آلومینیوم – UNSC63600 کابل ها و اتصالات

گروه چالش