جزئیات پروژه

آناليز فرسايش و تعيين نوع آن در بدنه شيرهاي ۸۱۰۱

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

آناليز فرسايش و تعيين نوع آن در بدنه شيرهاي 8101
آناليز فرسايش و تعيين نوع آن در بدنه شيرهاي ۸۱۰۱

گروه چالش

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۲-۳۰