جزئیات پروژه

ابزار بومی کشف آسیب پذیری خودکار برنامه های کاربردی اندروید

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

کشف آسیب پذیری خودکار برنامه های کاربردی اندروید
کشف آسیب پذیری خودکار برنامه های کاربردی اندروید