جزئیات پروژه

اثر ترکیب شیمیایی و ساختار فولاد بر روی میزان حساسیت به هیدروژن

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ترکیب شیمیایی و ساختار فولاد بر روی میزان حساسیت به هیدروژن
ترکیب شیمیایی و ساختار فولاد بر روی میزان حساسیت به هیدروژن