جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت الماسه های تنگستن کاربیدی مخصوص پرداخت سطوح فلزی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت الماسه های تنگستن کاربیدی مخصوص پرداخت سطوح فلزی
احصای فناوری ساخت الماسه های تنگستن کاربیدی مخصوص پرداخت سطوح فلزی