جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت سروموتور DC24 ولت با دور نامی ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و گشتاور ۱۵ نیوتن بر متر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت سروموتور DC24 ولت با دور نامی 4000 دور بر دقیقه و گشتاور 15 نیوتن بر متر
احصای فناوری ساخت سروموتور DC24 ولت با دور نامی ۴۰۰۰ دور بر دقیقه و گشتاور ۱۵ نیوتن بر متر