جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت فنرهای حلزونی با گشتاور بالا

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت فنرهای حلزونی با گشتاور بالا
احصای فناوری ساخت فنرهای حلزونی با گشتاور بالا

گروه چالش