جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت موتورهای DC220 ولت با سرعت ۶۴۰۰ دور بر دقیقه

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت موتورهای DC220 ولت با سرعت 6400 دور بر دقیقه
احصای فناوری ساخت موتورهای DC220 ولت با سرعت ۶۴۰۰ دور بر دقیقه