جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت موتور DC12 ولت مگنت دار

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

احصای فناوری ساخت موتور DC12 ولت مگنت دار
احصای فناوری ساخت موتور DC12 ولت مگنت دار