جزئیات پروژه

ارزیابی امنیتی تلفن های همراه

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

 

ابزار بومی ارزیابی امنیتی خودکار برنامه های کاربردی تلفن های همراه هوشمند