جزئیات پروژه

ارزیابی زیر ساخت های حیاتی(زیرساخت، سامانه ها و سرویس های حوزه فناوری اطلاعات)آبفا در قبال حملات سایبری ارائه راهکارهای امن سازی و مقاوم سازی آن ها

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

درحال حاضرکوچک ترین اختلال در عملکرد و یا آسیب به کالبد زیرساخت های حیاتی، موجب خسارت های زیادی می گردد و ارتقا امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات هر سازمان و جلوگیری از بروز اختلال در ارائه سرویس های حیاتی آن ها موضوع بسیار مهم و کلیدی می باشد.

اهداف اصلی مورد نظر در طرح:
۱٫الزامات امنیتی اولویت دار
۲٫نقشه راه اجرا و مدل ارزیابی بلوغ امنیتی
۳٫راهکار های تقویت امنیت سایبری از موارد مورد نظر می باشد.

مشارکت کنندگان