جزئیات پروژه

ارزیابی و ارتقاء سطح رویت پذیری و کنترل مصرف جهت اجرای طرح‌های مدیریت کیفیت

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

در این پروژه عمدتاً با هدف مدیریت مصرف برق بویژه در زمان‌های پیک مصرف، ابتدا فعالیت‌های انجام شده تاکنون در جهت هوشمند سازی شبکه توزیع برق مانند کنتورهای هوشمند نصب شده بررسی می‌شود، سپس با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی و تجربیات کشورهای پیشرو در جهت هوشمند سازی شبکه توزیع برق، به صورت چند مرحله‌ای تا رسیدن به هوشمند‌سازی کامل و تاثیر این مراحل بر کاهش پیک مصرف ارائه می‌شود.

 

اهداف و و نتایج مورد انتظار: در این پروژه مراحل ارتقاء سطح رویت پذیری و کنترل پذیری در شبکه توزیع برق به صورت چند مرحله‌ای تا رسیدن به هوشمند سازی کامل و تاثیر این مراحل بر کاهش پیک مصرف ارائه می‌شود.

 

دلایل و چرایی تعریف مسئله: ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مصرف‌کنندگان، کسب اطلاعات و آمار بهتر و دقیق‌تر از شبکه توزیع، کاهش خاموشی‌ها، افزایش عمر مفید تجهیزات و جلوگیری از سرقت برق.

 

 

گروه چالش