جزئیات پروژه

ارزیابی و پایش پارامتر های کیفی خاص در مخازن آب

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

نگهداری آب در مخازن آب به مدت طولانی سبب تغییر بعضی خواص و ویژگی های آن می شود که نیاز است بطور مکرر پارامتر های کیفی آب در مخازن مورد بررسی قرار می گیرد تا از سلامت آن اطمینان حاصل شود.

اهداف اصلی مورد نظر طرح:
۱٫ارائه راهکار و روش های مناسب ارزیابی و پایش
۲٫تعیین میزان پارامتر ها و حد حداقل برای تایید سلامت آب

گروه چالش

مشارکت کنندگان