جزئیات پروژه

افزودن قابلیت مدیریت کاربران

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

افزودن قابلیت مدیریت کاربران ( Brocker )  جهت دسترسی به ماشین مجازی در بستر openstack