جزئیات پروژه

افزودن قابلیت Billing ماشین مجازی در بستر openstack

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا