جزئیات پروژه

افزودن قابلیت ft به زیرساخت opentstack

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا