جزئیات پروژه

امن سازی بستر سامانه ها

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ابزار بومی امن سازی بستر اجرای سامانه های کابردی

گروه چالش