جزئیات پروژه

انواع ایزوسیاتات برای تولید مواد پلی یورتانی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

انواع ایزوسیاتات برای تولید مواد پلی یورتانی
انواع ایزوسیاتات برای تولید مواد پلی یورتانی

گروه چالش