جزئیات پروژه

انواع پلی ال ها برای تولید مواد پلی یورتان

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

انواع پلی ال ها برای تولید مواد پلی یورتان
انواع پلی ال ها برای تولید مواد پلی یورتان

گروه چالش