جزئیات پروژه

اکتساب دانش و توسعه فناوری در حوزه ارتباط رادیویی زیر آب SMF

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

اکتساب دانش و توسعه فناوری در حوزه ارتباط رادیویی زیر آب SMF
اکتساب دانش و توسعه فناوری در حوزه ارتباط رادیویی زیر آب SMF