جزئیات پروژه

اکستروژن دقیق آلومینیوم گروه ۷۰۷۵

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

اکستروژن دقیق آلومینیوم گروه 7075
اکستروژن دقیق آلومینیوم گروه ۷۰۷۵

گروه چالش