جزئیات پروژه

بدنه فلزی، دارای برد داخلی و کانتکتور مربوطه

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بدنه فلزی، دارای برد داخلی و کانتکتور مربوطه
بدنه فلزی، دارای برد داخلی و کانتکتور مربوطه