جزئیات پروژه

برد آنتن کارتخوان با قابلیت نصب ۵ عددی SIM Card مربوط به سیستم AFC

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

برد آنتن کارتخوان با قابلیت نصب 5 عددی SIM Card مربوط به سیستم AFC
برد آنتن کارتخوان با قابلیت نصب ۵ عددی SIM Card مربوط به سیستم AFC

گروه چالش