جزئیات پروژه

برد اصلی پله برقی Main Board RH-NCN-N4

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

برد اصلی پله برقی Main Board RH-NCN-N4
برد اصلی پله برقی Main Board RH-NCN-N4