جزئیات پروژه

برد تغذیه پله برقی شیندلر

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

برد تغذیه پله برقی شیندلر
برد تغذیه پله برقی شیندلر

گروه چالش