جزئیات پروژه

بررسي و اجراي راهكارهاي اجرايي كاهش (بهينه سازي) مصرف انرژي برق در واحدهاي احیا مستقیم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

بررسي و اجراي راهكارهاي اجرايي كاهش (بهينه سازي) مصرف انرژي برق در واحدهاي احیا مستقیم
بررسي و اجراي راهكارهاي اجرايي كاهش (بهينه سازي) مصرف انرژي برق در واحدهاي احیا مستقیم

گروه چالش

مهلت تکمیل پروژه

۱۴۰۰-۰۲-۳۰