جزئیات پروژه

بصری سازی داده های حجیم

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

سرویس تجمیع ، تحلیل و بصری سازی داده های حجیم