جزئیات پروژه

بنزو تری آزول

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بنزو تری آزول
بنزو تری آزول

گروه چالش