جزئیات پروژه

بوش کامپوزیتی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

 

ساخت بوش های کامپوزیتی مورد استفاده در سامانه های رانش شناور دریای

گروه چالش