جزئیات پروژه

بومی سازی پارچه های پیش فیلتر ( جنس متداول الیاف پلیمری مانند پلی پروپیلن) جهت پیش فیلترهای بیمارستانی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بومی سازی پارچه های پیش فیلتر ( جنس متداول الیاف پلیمری مانند پلی پروپیلن) جهت پیش فیلترهای بیمارستانی
بومی سازی پارچه های پیش فیلتر ( جنس متداول الیاف پلیمری مانند پلی پروپیلن) جهت پیش فیلترهای بیمارستانی

گروه چالش