جزئیات پروژه

بومی سازی پمپ های پلانچری پالایشگاه ها

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بومی سازی پمپ های پلانچری پالایشگاه ها
بومی سازی پمپ های پلانچری پالایشگاه ها

گروه چالش