جزئیات پروژه

بیو سنسورها

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

بیو سنسورها
بیو سنسورها

گروه چالش