جزئیات پروژه

تامین مواد افزوده شده ساخت افزایشی فلزی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تامین مواد افزوده شده ساخت افزایشی فلزی
تامین مواد افزوده شده ساخت افزایشی فلزی

گروه چالش