جزئیات پروژه

ترکیب تصاویر چندکاناله

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ترکیب و نگاشت تصاویر چند کاناله بر روی یک پرده نا مسطح