جزئیات پروژه

ترک یابی قطعات

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

ترک یابی قطعات
ترک یابی قطعات

گروه چالش