جزئیات پروژه

تست Dosing pump بومی شده در مجتمع گاز پارس جنوبی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تست Dosing pump  بومی شده در مجتمع گاز پارس جنوبی
تست Dosing pump بومی شده در مجتمع گاز پارس جنوبی

گروه چالش