جزئیات پروژه

تشخیص مقدار بهینه تنظیمات رله‌های حفاظتی در نیروگاه های تولید پراکنده خورشیدی و گازی

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

با توجه به اینکه مقوله حفاظت سیستم های الکتریکی از مهمترین مباحث صنعت برق بوده و همچنین با توجه به وارد شدن تجهیزات جدید در شبکه‌ی گسترده توزیع برق مانند، اینورترها، پانل‌های خورشیدی و …به واسطه‌ی احداث نیروگاه‌های خورشیدی، ضرورت بررسی الزامات حفاظتی این نیروگاه‌ها و شبکه‌ی مرتبط با آن‌ها احساس شده و مورد انتظار در این چالش می‌باشد.

 

محدودیت تعریف پروژه شامل نیروگاه‌های متصل به منفصل از شبکه (off grid & on grid) در محدوده نظارت شرکت‌های توزیع برق می‌باشد.

 

اهداف و نتایج مورد انتظار: هدف از اجرای این پروژه تعیین الزامات حفاظتی نیروگاه‌های خورشیدی مطابق آنچه در منابع معتبر توصیه شده بوده و ارائه روش‌ها و دستورالعمل‌ها جهت طراحی سیستم حفاظتی مناسب در جهت بالا بردن ایمنی و حفاظت اشخاص و تجهیزات در مقابل خطرات و صدمات احتمالی ناشی از طراحی نادرست این سیستم ها می‌باشد.

 

چرایی و دلیل تعریف: منابع و مستندات محدود در خصوص طراحی نیروگاه‌های خورشیدی، نیاز به یک دستورالعمل فنی و کاربردی جهت طراحی سیستم حفاظتی، نیاز به ارائه‌ی معیارها و روش‌های طراحی به ویژه طراحی سیستم‌های حفاظتی، بررسی عملکرد نیروگاه‌ها و تعیین مقدار بهینه و نیاز به طراحی رله‌ی حفاظتی مناسب نیروگاه.

 

الزامات فنی مسئله‌ی مطرح شده: تعیین نوع حفاظت‌های سمت ac و de برای نیروگاه‌های خورشیدی، ارائه‌ی روش محاسبه‌ی پارامترها، تعیین نوع و مشخصات تجهیزات حافظتی، مشخص کردن مزایا و معایب اشتراک سیستم زمین سمت AC و DE ، بازدید از چند نیروگاه با ظرفیت‌های مختلف و برداشت اطلاعات این نیروگاه‌ها، انجام محاسبات مربوط به طراحی سیستم حفاظتی برای این نیروگاه‌ها.

گروه چالش