جزئیات پروژه

تشخیص هویت بیومتریک image processing

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا