جزئیات پروژه

تنگستن ، مس ، بیشترین پایداری دمایی و خواص

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تنگستن ، مس ، بیشترین پایداری دمایی و خواص
تنگستن ، مس ، بیشترین پایداری دمایی و خواص

گروه چالش