جزئیات پروژه

تولید قطعات به روش ریخته گری گریز از مرکز

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تولید قطعات به روش ریخته گری گریز از مرکز
تولید قطعات به روش ریخته گری گریز از مرکز

گروه چالش